Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to proces szacowania, w którym dokonuje się zwykle określenia wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości.

Biuro w ramach swojej zawodowej działalności oferuje usługi w dziedzinie wyceny nieruchomości we wszystkich dziedzinach. Wyceniamy dla klientów instytucjonalnych i prywatnych. Sporządzamy opinie specjalistyczne dla sektora prawnego ( w ramach uprawnień nadanych wpisem na listę biegłych z dziedziny szacowania nieruchomości) i sektora bankowego. Specjalizujemy się w kilku dziedzinach, takich jak wyceny dla potrzeb opłat adiacenckich, rent planistycznych, służebności przesyłu szeroko pojętego (energetyka, instalacje wodociągowe, telekomunikacyjne, gazowe itp.). Wyceny sporządzane są w terminach dogodnych dla klienta.